вторник, 8 август 2017 г.

Кой ще бъде директор на ДГ"АЛЕН МАК" Сарафово ?


08.08.2017 вторник


СПИСЪК С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДИРЕКТОР НАДГ"АЛЕН МАК" Сарафово

За длъжността Директор на ДГ "Ален мак " кв. "Сарафово" :

1. Иван Стоянов Бъчваров

2. Гюлхан Стефанова Ахмедова

3. Росица Димитрова Топалова

Втория етап на конкурса - защита на концепция и интeрвю ще се проведе на 17 август 2017 г. от 09,30 часа в стая №210 на Община Бургас.

Кандидатите ще разполагат с 10 минути за защита на своята концепция и 10 минути за интервю. В случай, че кандидатът кандидатства за повече от една обявена позиция, се дават удвоен размер минути за защита на концепция и интервю.


ПРЕДСЕДАТЕЛ

на КОМИСИЯ ПО ДОПУСКАНЕ

НА КАНДИДАТИТЕ ДО КОНКУРС

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Източник: Община Бургас