петък, 20 октомври 2017 г.

Укрепва се свлачището в Сарафово


20.10.2017 петъкНиколай Нанков провери строителните работи по укрепването на свлачището в Бургас. Той припомни, че с постановление на Министерския съвет преди три седмици да отпуснати нови 8 млн. лв. за този обект - свлачището при Сарафово (Бургас - Сарафово). С преобразяването на крайбрежната алея и брегоукрепването на свлачището, обликът на района ще се промени.Източник: infrastructure.bg