сряда, 15 ноември 2017 г.

Ще се повишат ли данъците за Сарафово ?


15.11.2017 срядаПрез последните 5 години са инвестирани значителни средства в изграждането на съвременна инфраструктура и предлагането на качествени услуги по почистване и благоустрояване.

Кв. Сарафово е предпочитан квартал за живеене, в територията му бяха изградени нови обслужващи обекти – нова детска градина, детски площадки, модерно рибарско пристанище, инвестират се средства в ремонт и реконструкция на уличната мрежа.

Предлаганите промени в устройствените зони на част от кварталите на гр.Бургас ще доведат до промени в задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, ще се отразят и на размера на данъка при придобиване, плащан при възмездни сделки и при дарение на недвижими имоти. Това ще стане, тъй като основа за определяне на тези задължения са данъчните оценки на недвижимите имоти, изчислени по правилата на посоченото приложение.

С оглед на това кметът Николов е входирал докладна за промяна на следните зони :

1. Кв. Меден Рудник – зона А, зона Б, зона В, зона Г, от селище I-ва категория, зона IIІ да се определи като селище I-ва категория, зона IІ ;

2. Кв. Сарафово от селище I-ва категория, зона IV да се определи като селище I-ва категория, зона IIІ ;

3. Кв. Банево от селище I-ва категория, в строителните граници на населеното място да се определи като селище I-ва категория, зона V ;

4. Кв. Ветрен от селище I-ва категория, в строителните граници на населеното място да се определи като селище I-ва категория, зона V ;

5. Кв. Рудник от селище I-ва категория, в строителните граници на населеното място да се определи като селище I-ва категория, зона V ;

6. Кв. Черно море от селище I-ва категория, в строителните граници на населеното място да се определи като селище I-ва категория, зона V.

Последна дума ще имат съветниците, които по всяка вероятност ще дадат зелена светлина на промените на предстоящата в края на месеца сесия.