четвъртък, 14 декември 2017 г.

Тракийският клуб в кв. Сарафово направи общо събрание


14.12.2017 четвъртък


Tракийският клуб „Надежда” в кв. Сарафово към Тракийско дружество „Екзарх Антим I” направи общо събрание на членовете си. Както в повечето структури на бургаското дружество и там дневният ред на събранието включваше избор на делегати за Общо събрание на бургаското дружество, запознаване на членовете на клуба с правила за членство в ТД „Екзарх Антим І“ – гр. Бургас както и изказвания, предложения и препоръки за дейността на клуба и дружеството.


Официални гости на събитието бяха Николай Ралев – зам.-председател на ТД „Екзарх Антим І“ и Добромир Пендев – член на управителния съвет на дружеството. Председателката на клуба откри събранието с кратко приветствено слово.


Проведе се дискусия по тракийски въпроси свързани с дейността на клуба, мероприятията на бургаското тракийско дружество и възможности за предстоящи събития в живота на сарафовския клуб.

Източник: www.trakiec.org