неделя, 14 януари 2018 г.

Всички процедури за местността "Кьошето" вече са приключили


14.01.2017 неделя


Всички процедури по влизане в сила на Подробния устройствен план (ПУП) за местността „Кьошето” край бургаския кв. Сарафово, вече са приключили.

„Последната жалба мина през Върховния съд, като решението е в наша полза. Така че планът е тотално влязъл в сила.”, обясни главният архитект на общината Веселина Илиева пред „Бургаски репортер”.

Една част от територията вече е отразена в кадастралната карта. След влизането в сила на съдебното решение предстои да бъде включена и останалата част, която е ¼ от общата площ на местността.

„В момента текат процедури по издаване на заповеди по член 16 от Закона за устройство на територията. От тук нататък всеки от собствениците, за които тези процедури са изпълнени, трябва да плати държавните такси за промяна предназначението на земята и след това може да предприема инвестиционни инициативи.”, допълни арх. Илиева.

Това ще става само в зоните, в които може да бъде изградена довеждаща инфраструктура.

Източник: burgas-reporter.com