вторник, 9 януари 2018 г.

Какво се планира за Сарафово от бюджета на Бургас ?


09.01.2018 вторникВчера кметът Димитър Николов и заместниците му представиха пред журналисти рамката на Проектобюджет 2018, който предстои да бъде гласуван от местния парламент. Той е балансиран и направен така, че да обезпечава всички сфери, дейности и социални групи, за които е отговорна Община Бургас.

Бюджет 2018 продължава и надгражда тенденцията за инвестиции в образованието, доизграждането на инфраструктура в съществуващите и новите индустриални зони на Бургас и грижа за социално уязвимите наши съграждани.

Макрорамката на проектобюджет 2018 е 248 671 410 лв.

Капиталовата програма е в размер на 62 101 655 лв.

* Строителство, инфраструктура:

- Продължават дейностите по укрепване на свлачището в кв. Сарафово. Финализирането им ще даде възможност за реализирането на последния етап от доизграждането на пешеходна крайморска алея /велоалея/ между Бургас и квартал Сарафово.

* Програма за ремонт на вътрешно квартални улици и изграждането на паркоместа. Сред тях са:

- Продължава ремонтирането на ул. "Ангел Димитров" и ул. "Брацигово" в кв. Сарафово.

Източник: Община Бургас