сряда, 28 февруари 2018 г.

Община Бургас получава терени за доизграждане на велоалеята между Приморския парк и кв. „Сарафово“


Адрес: ТЦ "Молчето" - 2ри етаж

28.02.2018 срядаПравителството прехвърли безвъзмездно на община Бургас имоти – частна държавна собственост, намиращи се в кв. „Сарафово“. Терените са за изграждането на продължение на крайбрежната велоалея, свързваща Приморския парк на града с жилищния квартал, на спортни обекти и съоръжения. Общата площ на имотите е 3761 кв. м.

Проектът е на общината и изпълнението му се финансира от местната власт. Целта е да се подобри градската среда и да се създадат условия за по-добър и здравословен начин на живот на населението.