петък, 4 януари 2019 г.

Завършва първи етап от укрепване на свлачището в Сарафово. Ще правят буферен резервоар в квартала

04.01.2019 петък


Предстои да бъдат завършени строителните дейности по първия етап на укрепването на свлачището южно от квартал Сарафово, представляващ брегоукрепителна дамба.

Съоръжението освен защитна функция играе и роля на свързващо звено между Бургас и кв. Сарафово. По брегоукрепителното съоръжение ще бъде осигурена възможност за пешеходно и велосипедно движение, а сигурността на гражданите ще бъде гарантирана с осветление и видеонаблюдение;


Местността „Ъгъла“ е предвидена за урбанизиране, но към момента не са изградени мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура като първи етап ще бъде реализирано осветление по трасето на временен път край брега от паркинга до брегоукрепителната дамба. По този начин ще бъде осигурен достъпът на гражданите до морския бряг и ще се създаде възможност за ползване на цялото трасе за разходки.

Намеренията на Община Бургас за следващата година са да реализира проект за изграждане на буферен резервоар в квартал Сарафово, с цел предотвратяване на рискове от наводнения.

Източник: www.burgasnews.com