вторник, 26 февруари 2019 г.

Вижте от кога забраняват строителството в Сарафово

26.02.2019 вторник


Забраната важи от 1 юли до 15 септември 2019-а в кв. "Сарафово“, включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК и Курортна зона местност "Ъгъла“, и кв. "Крайморие“, включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК.


Забраната не се отнася за строителството на линейните обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Бургас и държавата. Строителни и монтажни работи в определените територии и периоди се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Източник: Община Бургас