петък, 24 май 2019 г.

ОБЯВИХА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЗА ОБХОДЕН ПЪТ "САРАФОВО-БУРГАС"

24.05.2019 петък
Със съвместна заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройства и министъра на финансите започва процедура за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за обект: "Обходен път на град Бургас - I етап на път I-9 Сарафово-Бургас и на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна".


Повече можете да научите от прикачения по-долу файл:

Файлове и ресурси

Източник: Община Бургас