събота, 18 май 2019 г.

Вчера в Сарафово - има ли ефект ?

18.05.2019 съботаЗапознайте се с новия график за обработки на високата дървесна и храстова растителност срещу комари. Ще се третират паркове, градини и биотопни зони с биоциден препарат Цитрол 10/4 УЛВ, в интервала от 0.30 до 4.30 часа.17.05.2019г. - БИОТОПНИ ЗОНИ КВ. САРАФОВО И КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

"Дезинфекционна станция - Бургас" ЕООД си запазва правото да променя графика при влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и др.

Източник: Община Бургас