понеделник, 10 юни 2019 г.

БРТК подкрепя протестите на жителите на Сарафово във връзка с отдаване на “ Летище Бургас “ за нуждите на американските военно-въздушни

10.06.2019 понеделник
БРТК е основана на 17.04.1992 г. с цел да защитава интересите на своите членове и да подпомага тяхното развитие.

Дава предложения пред Държавните органи по различни нормативни документи, свързани с развитието на туризма в страната, консултации за регистрации на туристически фирми.


ДОМАШНА ЛИМОНАДА "БЪЗКО"
КАФЕ "МЕРИЛИН" Сарафово 😃

Започнала с 38 членове, в момента наброява 160.

БРТК винаги е работила и работи за подобряване на жизнената среда, инфраструктурата, опазване на околната среда с изграждането по дестинации на пречиствателни станции.
Камарата първа реагира пред МС на Р.България от м.септември 1993 г. Облагането с ДДС е недопустимо от 01.04.94, защото е износ на място.


Открояват се нейните приноси в национален и регионален план при разработка на Наредбата за ДДС и освобождаване на сектор “ Туризъм “ в Р.България от този данък.
УС на БРТК получи благодарствени писма от много фирми и организации.
Проблемите и разработката на конкретни становища са били водещи в работата й. От м.декември 1997 до 2008 г. БРТК е подготвяла и подготвя свои виждания при разработка на Закона за туризма и неговата няколкократна актуализация.Камарата е подкрепяла и подкрепя протестите на жителите на град Бургас и кв.Сарафово във връзка с отдаване на “ Летище Бургас “ за нуждите на американските военно-въздушни сили с ясното съзнание какви щети ще бъдат нанесени на туристическия бизнес.

БРТК подготви обосновка до Министерство на финансите и лично до председателя на Министерски съвет, в която се вижда, че патентния данък е непосилен за кварталите на Бургас – Сарафово и Крайморие.

Камарата е организирала подписка срещу нефтопровода Бургас-Александруполис и „Натура 2000 “ , с цел опазване Южното черноморие за нуждите и развитието на международния туризъм, поради липса на конкретни виждания за опазване на околната среда и защитените територии.

Повече от 10 години е провеждала Работни срещи с представители на МВнР, Митници, ГКПП, Летище, НАП, РУ на МВР и др., където са разглеждани всички проблеми , свързани с туристическите сезони, нови нормативни документи, с които ще работят туроператори, туристически агенции и транспортни фирми.

Днес основните приоритети в дейността на Камарата са :

“ Решаване проблемите с нелигитимните / нерегистрирани / туристически фирми и нелицензирани транспортни фирми.
“ Съвместен контрол с Комисията за защита на потребителите по отношение качеството на туристическия продукт и нормативните актове в областта на туризма.
“ Разширяване съвместната работа с другите неправителствени организации.
“ Реклама на туристическите продукти на своите членове.
“ Разширяване и обогатяване съвместната работа на БРТК с органите на местната, регионалната и държавна власт.
“ Подпомагане Черноморските общини и кметства в разработка на програми за устойчиво развитие на туризма, състоянието на инфраструктурата, опазване на околната среда, културното и историческо наследство.

Приемането на Р.България в Европейския съюз поставя пред БРТК и туристическия бизнес нови изисквания и измерения, като: конкурентност на продукта, налагане на международни стандарти за качество, свободно движение на хора, стоки и капитали.
Нарастват изискванията с всеки изминал ден към туристическите мениджъри, относно тяхната езикова и високопрофесионална квалификация, развитието и изграждането на спа-хотели, бутикови хотели и бази за развитието на културния и конгресен туризъм.

БРТК ще работи в бъдеще за обединяването усилията с бизнеса, държавната власт и неправителствените организации за увеличаване на валутния приход и качеството на туристическия продукт.

Източник: www.brtc-bourgas.org