сряда, 27 ноември 2019 г.

"Обществено-консултативен съвет за Атанасовско езеро" акцент Сарафово


27.11.2019 срядаНов, разширен Обществено-консултативен съвет за Атанасовско езеро бе създаден на 14.11. Неформалната структура включи по широк кръг от заинтересовани страни за управлението на защитената територия. Акцент са представителите на близко разположените квартали – Ветрен, Банево, Сарафово. Идеята е създаване на общата визия за развитие на района чрез интегриране на опазването на природата и градоустройственото планиране. Това ще бъде началото на един продължителен процес, който екипът на проект „Лагуната на живота“ ще продължи да води и развива.

Общественият съвет за Атанасовско езеро, бе създаден през март, 2013 по проекта „Солта на живота“ и 6 години служеше като платформа за диалог между различните заинтересовани страни.

Радостина Ценова от фондация биоразнообразие припомни, че доста сложни казуси и решения вече бяха предолени в устойчивото управление на тази специална територия – Атанасовско езеро, със съдействието на стория обществен съвет.

„Това е резерват, има солници, защитена територия и зона Натура 2000. Тук се пресичат много амбиции и много интереси и затова един по – разширен обществено-консултативен съвет ще даде по –голямо представителство на заинтересозащитена територия,ваните граждани, на бизнеса и на институциите. Акцентът на първата ни среща е поставен на представителите на кметства и на квартали близки до тази територия“ – каза Радостина Ценова .

През 2020 г. предстои да стартира нов етап на интегрираното планиране за развитие на Бургас и региона. Диана Костовска, експерт от фондация биоразнообразие каза, че новият план за интегрирано градско развитие, за Атанасовско езеро той трябва да бъде поставен в контекста най–вече на зона Натура 2000

„Заплахите се крият най-вече в презастрояването, в замърсяването, във вандализма дори, тъй като това е отворена територия за обществен достъп.“- посочи Дияна Костова

От стария обществен съвет в момента обжалват решението на директора на РИОСВ Бургас да не се издава ОВОС – оценка за въздействието върху околната среда за новия обходен път на север, който да изведе трафика от автомагистрала Тракия. Спас Узунов експерт правозащитни дейности към проекта „Лагуната на живота“разказа за рисковете за защитените територии.

„Инфрастурктурата е необходима, но там са най-големите рискове за защитените територии. Затова трябва да се планира, поректира и изгражда много прецизно и внимателно на такива места, тъй като щетите са необратими. Затова обжалвахме решението на директора на местната екоинспекция. Не искаме да спираме изграждането на пътя, а да бъде направено законно и прецизно. Администативният съд в Бургас препрати делото към АПИ и сега чакаме първото заседание на Административния съд в София, в края на този месец“ - каза Спас Узунов

На това езеро са пресечени отговорностите на много институции и интересите на много хора. Обществено-консултативният съвет ще заседава веднъж годишно, но обменът и инициативите между членовете и гражданите ще са постоянни.

Източник: bnr.bg