петък, 24 януари 2020 г.

Ще поскъпне ли паяка за Сарафово ?

24.01.2020 петъкОбщина Бургас планира повишаване на цената за репатриране на автомобили в града. Това става ясно от докладна записка на зам.-кмета Красимир Стойчев, установи справка на Burgas24.bg.

Стойчев предлага цените за репатриране за I-ва зона да бъдат повишени от 36 лева без ДДС на 46 лева без ДДС (55.20 лева с ДДС). Поскъпването за II-ра зона ще бъде от 43 лева без ДДС на 52 лева с ДДС или 62.40 с ДДС, а за III-та от 52 лева без ДДС на 60 лева без ДДС или 72 лева с ДДС.

Burgas24.bg припомня, че I-ва зона обхващаща териториите на Централна градска част, жилищните комплекси "Лазур", "Възраждане", "Братя Миладинови" и "Зорница". II-ра зона обхващаща териториите на "Изгрев", "Славейков", "Акации" и " Победа". III-та зона представлява териториите на "Меден рудник", "Сарафово" и "Долно Езерово".

Ето и мотивите, с които се иска повишаването на цената за репатриране в Бургас:

Със свое решение по протокол №11 от 26.6.2012г., Общински Съвет Бургас е определил размера на разходите по репатриране на неправилно паркирани автомобили от обособените три зони на гр. Бургас, според тяхната отдалеченост от паркинга определен за целта. За целия този период, от близо осем години цените не са били актуализирани спрямо разходите по дейността, което налага острата нужда от преизчисляване на действителната стойност на действията и разходите по нея, което да доведе до привеждането ѝ в състояние адекватно на настоящата икономическа обстановка обусловена от условията на пазара. Към настоящия момент определените за всяка от зоните суми по преместването на едно ППС се явяват недостатъчни, за да изпълнят предназначението си и да покрият нарасналите през периода преки разходи формиращи стойността на тази дейност. В тази връзка следва да се отбележат няколко основни причини, които налагат настоящата актуализация на сумите, включващи завишените разходи за персонал, предвид повишаването на възнаграждението за положен труд и задължителните осигуровки и застраховки трудова злополука, пряко свързани и с увеличението на броя на служителите, ангажирани с дейността, застраховки на служебни автомобили, многократното повишаване на цените на горивата и поддръжката на репатриращите автомобили, както и тази на маркировката и сигнализацията установяващи правилата за ползване.

Източник: burgas24.bg