сряда, 12 февруари 2020 г.

Прехвърлят се имоти на държавата заради път І-9 „Сарафово-Бургас“

12.02.2020 срядаОбщина Бургас ще прехвърли безвъзмездно на българската държава имоти по трасето на бъдещия Северен обход на града. Става дума за свръзката между км 230+ 700 на път І-9 „Сарафово-Бургас“ до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“.

Прехвърлянето трябва да бъде гласувано на следващото заседание на Общински съвет - Бургас.

В Община Бургас е постъпило искане от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), за безвъзмездно прехвърляне на имоти и части от имоти, общинска собственост, засегнати от обекта.

С реализирането обходния път целият транзитен автомобилен поток, движещ се по двата основни пътя – І-6 „София-Бургас“ и І-9 „Бургас – Слънчев бряг“, ще се пренасочи извън града.

Източник: e-burgas.com