вторник, 11 февруари 2020 г.

Вижте от кога забраняват строителството в Сарафово

11.02.2020 вторникСъветниците решават къде и кога няма да се строи през лятото в Бургас

Бургас е обявен за климатичен морски курорт от национално значение с Постановление на Министерския съвет на Република България през 1953 г. Той е включен в списъка на климатичните морски курорти към Наредба №4 за курортните ресурси, курортните местности и курортите през 1987 г.

През октомври 2011г. с писмо Министерството на здравеопазването уточнява, че в границите на града към датата на обявяването му за климатичен морски курорт са попадали териториите на сегашните: Централна градска част, ж.к. „Възраждане“, ж.к. „Лазур“, ж.к. “Братя Миладинови“, Историческото ядро на Приморски парк.

Всяка година ОбС, по предложение на кмета на града, взема решение за забрана на строителството по силата на ЗУЧК, като определя сроковете и конкретните райони.

За тази година забраната ще е в сила:
От 1 юли 2020 г. до 15 септември 2020 г. за територията на кв. „Сарафово“, включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б и курортна зона местност „Ъгъла“; в кв. „Крайморие“, включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б.

От 1 юли 2020 г. до 1 септември 2020 г. на територията на: Централна градска част заключена между бул. „Сан Стефано“, бул. „Демокрация“, ул. „Агоп Мелконян“, ул. „Княз Александър Батенберг“, площад „Царица Йоана“, бул. „Иван Вазов“ и ул. „Уилям Гладстон“;
– ж.к. „Възраждане“ – територията заключена между ул. „Уилям Гладстон“, бул. „Сан Стефано“, бул. „Мария Луиза“ и бул. „Иван Вазов“;
– ж.к. “Братя Миладинови“;
– ж.к. „Лазур“;
– Приморски парк;
– Парк „Езеро“;
– Зона Изток (заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро);

Гласуването ще е на февруарската сесия.

Източник: burgasnews.com