събота, 8 февруари 2020 г.

Регионалният министър отговори докъде е стигнало укрепването на свлачищeто в Сарафово

09.02.2020 неделя


Министър Аврамова посочи, че проекта в Сарафово е включен в инвестиционната програма за тази година. Укрепването на свлачището в кв. Сарафово етап III.2 е на стойност 41 459 567 лв., като се явява продължение на аварийно изпълнение през 2001 г. Състои се от на т.нар „дамба“ (брегоукрепително съоръжение) от 1430 м, която вече е направена и изграждане на укрепителни и отводнителни съоръжения. Проектът е разделен на подетапи, като „дамбата“ ще влезе в експлоатация от тази година. През 2020 г. приключват отводнителни и укрепителни дейности, и проект за парк със зелени зони.

Източник: gramofona.com