четвъртък, 3 септември 2020 г.

График на родителските срещи на ОУ „ Христо Ботев“ гр. Бургас, кв. Сарафово в условия на COVID 19

03.09.2020 четвъртък
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА НАЧАЛЕН ЕТАПI 08.09.2020г. от 17:30 часа В двора на училището
II 04.09.2020г. от 17:30 часа В двора на училището
III 10.09.2020г. от17:30 часа В двора на училището
IV 04.09.2020г. от17:30 часа В двора на училището

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП - ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ НА ГРАФИК