вторник, 19 януари 2021 г.

Нова лодкостоянка може да бъде изградена край велоалеята към Сарафово

19.01.2021 вторник 

Очаква се проектът да мине през обществено обсъждане, което ще се проведе онлайн другата седмица
Община Бургас планира да изгради още една защитена лодкостоянка, която ще се намира в близост до м. "Ъгъла" край велоалеята до Сарафово.

Кметът Димитър Николов е входирал в Общински съвет - Бургас докладна записка, според която ще бъде променен УПИ на землището, за да може община Бургас да кандидатства в максимално кратък срок по мярка „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ . 

Община Бургас е определила зона, с работно заглавие „умен крайградски остров“, в която се предвижда изграждане на защитена лодкостоянка, която да предоставя възможност за полифункционално ползване, а именно – с основна функция за сезонно укритие на малки рибарски лодки.

В описанието е написано, че проектът ще има и екологична функция, тъй като ще играе ролята на защитно брегоукрепително съоръжение, осигуряващо подобряване на състоянието на морската ивица в района на преливниците на солниците на Бургас към Черно море. Също така ще има рекреативно-развлекателна. Съоръжението ще бъде така конструирано, че да осигурява амфитеатрална гледка към зона за култура, и наблюдение на морските пространства, както и да е в непосредставена близост до зона, осигуряваща споделена вело и електромобилност, 

Целият ансамбъл от съоръжения, интерактиивни устройства и дигитална среда, следва да се възприеме като единна зона за интегрирани иновативни решения.

За целта в границите на УПИ I и УПИ II ще се обособи нова улица на м. „Ъгъла“ и зона „Изток“, и край – новообособените имоти за защитена лодкостоянка.

Очаква се проектът да мине през обществено обсъждане, което ще се проведе онлайн другата седмица. 

Източник: e-burgas.com


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!