вторник, 22 юни 2021 г.

Oще една стъпка за изграждането на новата лодкостоянка в местност "Ъгъла"

22.06.2021 вторник 


Община Бургас ще отправи искане до Министерски съвет на Република България за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху морското дъно. Причината е планувания строеж на защитена лодкостоянка между Бургас и Сарафово или по-конкретно в местност "Ъгъла".


В началото на годината с решение на Общински съвет - Бургас бе променен УПИ на землището, за да може община Бургас да кандидатства в максимално кратък срок по мярка „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”. Сега отново с решение на местния парламент ще бъде поискано разрешение от Министерски съвет за строителство на обекта, тъй като акваторията на Черно море е държавна собственост.


Община Бургас е определила зона, с работно заглавие „умен крайградски остров“, в която се предвижда изграждане на защитена лодкостоянка, която да предоставя възможност за полифункционално ползване, а именно – с основна функция за сезонно укритие на малки рибарски лодки.


"Предвид динамичното развитие на региона, свързано най-вече с туризма, за реализирането и усвояването на територията, Община Бургас се стреми да прави всичко необходимо за разширяване на инфраструктурата с цел по-добро развитие на бизнеса, обслужването на населението и туристите, както и осигуряване на поминък, характерен за хората, родени и израсли край морето." пише в докладната записка, която ще бъде гласувана на следващото заседание в края на месец юни.  

Източник: e-burgas.com


 Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!