понеделник, 6 февруари 2023 г.

Може да търсите обезщетение от ЕВН, но само ако останете без ток повече от 24 часа

Общите условия не са в полза на потребителите, може да получите 30 лева, ако ви оставят по-дълго "на тъмно"

Безпрецедентната авария на ЕВН остави снощи десетки хиляди бургазлии без ток. В кв."Сарафово" бяха на тъмно и студено повече от 4 часа, а в части на ж.к."Възраждане" - близо 5 часа.

До този момент все още няма официална позиция от дружеството. Каква е причината за аварията остава пълна загадка. Много е вероятно да се дължи на повишеното потребление, което не говори добре за инфраструктурана на ЕВН. 

Още снощи стотици бургазлии се заканиха да си потърсят правата. От горещия телефон на дружеството дори съветваха да пуснат жалбите си в клона на ЕВН, но както стана ясно обезщетение нямало да има, а само щели да разберат причината за аварията.

При какви условия може да си търсим правата и защитени ли сме като потребители, се допитахме до обществения посредник на Бургас Тодор Стамболиев.

- Г-н Стамболиев, какво могат да направят потребителите, ако ЕВН им спре тока за необичайно дълъг период от време?

- Съгласно Общите условия на договорите за достъп до електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, в случай, че обект на клиент на дружеството остане без снабдяване с електрическа енергия по вина на самото дружество, за повече от 24 часа, то дружеството дължи на неустойка в размер на 30 лв., а когато преустановяването на снабдяването с електрическа енергия е с продължителност над 36 часа, ЕР Юг дължи на клиента допълнително неустойка в размер на 20 лв. за всеки започнал период от 12 часа, през който клиентът е без снабдяване с електрическа енергия.

Важно е да се знае, че това обезщетение не изключва правото на лицето да претендира за реално причинените му от ЕР Юг имуществени вреди по реда, предвиден в закона. Когато има необосновано и безпричинно преустановяване на подаваната ел. енергия, клиентът има право да подаде до съответния клон на дружеството, може и до централата, сигнал, или жалба и да претендира неустойка, но…

Следва да се има предвид, че има клаузи, при които се изключва носенето на отговорност от дружеството и един от случаите е при настъпване на аварии, или при повреди в електрическите мрежи и съоръжения по независещи от електроенергийното предприятие причини освен, ако не са настъпили по вина на самото дружество. Във всеки случай е добре лицето да се консултира с адвокат.

- Бургазлии бяха съветвани снощи от кол центъра на ЕВН, че могат да си потърсят правата и да подадат жалба в клона на ЕВН. Това ли трябва да направят или да сигнализират директно КЕВР?

- Ако бъде претърпяна конкретна щета в резултат на преустановяване на електро подаването, напр. повреден електрически уред, е необходимо потърпевшият в срок до 5 работни дни, считано от датата на събитието писмено да уведоми дружеството, да подаде писмен сигнал с описание и доказателство за причинените вреди. При получаване на сигнала от дружество изпращат лица, които в присъствието на подалия жалбата съставят констативен протокол. Доказателство за щетата, може да е пр. платен ремонт по издадена фактура. Подава се и декларация с обозначена банкова сметка, по която при постигане на съгласие относно произхода и размера на причинените вреди отговорната страна е длъжна да заплати договореното обезщетение.

- Известна ли ви е съдебна практика за подобни казуси и при какви сучаи се обезщетяват потребителите?

- При не постигане на съгласие, може да се потърси решаване на спора по общия исков ред. В съдебната зала е възможно да бъде доказана претърпяната вреда и причинната връзка между действията или бездействията на дружеството, или да бъде отказана претенцията, по причина, която освобождава дружеството от носене на отговорност. В съдебната зала се решава всичко. Добре е да се знае, че в хода на преговорите може да бъде ползвана и медиацията като способ за извънсъдебно и доброволно уреждане на спора.

Източник: flagman.bg


сподели с приятели в социалните  мрежи
или Коментирай

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!