вторник, 27 юни 2023 г.

ЕДИНОДУШНА ПОДКРЕПА ПОЛУЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИЛИЩЕТО В „САРАФОВО“

Пълна подкрепа от общинските съветници получи докладната записка на Община Бургас за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Сарафово“. Предложението е в рамките на Подпрограма „Енергийна ефективност на общинските училища и детски градини“ към Инвестиционната програма за климата.

Целта на тази подпрограма е въвеждане на енергийно ефективни мерки в общинските училища и детски градини, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове и достигане на нормативно определения минимален или по-висок клас на енергопотребление за съответния тип сграда.

ОУ „Христо Ботев“ в кв. Сарафово е с дългогодишна история и традиции, осигуряващо обучение за повече от 250 ученици. Училищната сграда е въведена в експлоатация през далечната 1933 г., поради което настоящото състояние на учебната база е крайно незадоволително.

Фасадата е в лошо състояние, с нарушена или паднала мазилка по външните стени и с установено наличие на влага и мухъл. Прозорците са с дървени рамки, а външните врати са в лошо състояние – силно износени, на места изметнати и деформирани. При това състояние на дограмата се получават големи топлинни загуби през отоплителния период с висока степен на инфилтрация в помещенията. Подовите настилки в помещенията не отговарят на нормативните изисквания и се нуждаят от подмяна. Отоплителната инсталация е амортизирана и с изтекъл експлоатационен живот, а осветителните тела са физически остарели, амортизирани и с висока енергоемкост.

Проектът предвижда цялостно естетизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев“, като топлинно изолиране на външни стени, покрив и под, подмяна на прозорци и външни врати, изграждане на нова котелна и нова отоплителна инсталация, доставка и монтаж на нови осветители.

Планирано е и изпълнението на мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници – фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 12,42 kWp за производство на енергия от слънцето. Предложените мерки ще повишат класа на енергопотребление на сградата от „F“ на „A“.

Източник: Община Бургас


сподели с приятели в социалните  мрежи
или Коментирай

 

1 коментар:

Анонимен каза...

Благодарим!

Публикуване на коментар

Моля пишете на кирилица!